PowerShell: How to find whether the machine is waiting for Restart

TR : PowerShell ile makinenin Restart için bekleyip beklemediği nasıl bulunur.

TR : Bir çok sistem yöneticisinin en büyük sorunlarından birisi de ağ üzerindeki makinelerin restart yapmasıdır. Peki bu bilgiye nasıl ulaşacağız ve bu bilgi bizim ne işimize yarayabilir?
Makinenin restart için beklediğini aşağıdaki PowerShell komutu ile basit bir şekilde öğrenebilirsiniz.

EN : One of the biggest problems of many system administrators is to restart the machines on the network. So how do we get this information and how can this information help us?

The machine is waiting for restart, you can reach it simply by using the PowerShell command below.

2018-09-27_17-00-23Invoke-WmiMethod -Namespace “ROOT\ccm\ClientSDK” -Class CCM_ClientUtilities -Name DetermineIfRebootPending

TR : Müşterilerimin en çok sorduğu sorulardan birisi de, kullanıcı makinelerinin düzenli olarak restart etmesinin nasıl sağlanacağıydı.

İlk olarak makinenin gerçekten restart ihtiyacı var mı kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer makine restart istiyor ise çeşitli senaryolar üretebiliriz.
Makine restart istiyor ise makine restart komutu yollayabiliriz.

EN : One of my customers’ most inquiries was how to get the user machines to restart regularly.

First we need to check whether the machine really needs restarts. If the machine wants to restart, we can produce various scenarios.
If the machine wants to restart, we can send the machine restart command.

Restart-Computer -ComputerName “ComputerName” -Force

TR : Yada kullanıcıya bir uyarı gösterir ve makineyi restart etmesinin önemi anlatıbilir. Böyle bir arayüzü ister HTML ister yine PowerShell ile geliştirip kullanıcının karşısına çıkması sağlanabilir.

EN : Or it shows a warning to the user and the importance of restarting the machine can be explained. Such an interface can be improved either by HTML or again with PowerShell, allowing the user to confront it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s