Archive

Posts Tagged ‘64bit’

If the folder exist, appy the .reg file

27 August 2018 Leave a comment

Klasör varsa, .reg dosyasını uygulayın.

regedit

Bazı uygulamaları makine kurduktan sonra ayarlarını her makinede tek tek yapmak gerekebilir. Yada aşağıdaki gibi bir script ile, eğer yüklediğimiz uygulamanın klasörü makinede var ise ayarları Regedit’e yükleyen daha hızlı bir yöntem seçebiliriz.

After installing some applications on the computers, you may need to adjust the settings of the applications one by one. Or, with a script such as the following, we can choose a faster method that installs the settings into Regedit if the machine has the application folder.

Senaryomuz, eğer makinede 32bit Program Files klasörü var ise 32bit ayarların olduğu .reg dosyası uygulansın. Yoksa, 64bit .reg dosyası uygulansın.

Scenario, if you have 32bit Program Files folder on your machine, apply .reg file with 32bit settings. If not, apply 64bit .reg file.

VBScript

‘Script Start here

Dim objFSO

Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

Set oShell = CreateObject(“Wscript.Shell”)

‘———————————————————————————-

‘reg dosyalari belirlendi

‘reg files determined

‘———————————————————————————-

sRegFilepfx86 = “settingsrunx64.Reg”

sRegFile = “settingsrunx86.Reg”

‘———————————————————————————-

‘klasorler varmi kontrol ediliyor

‘Folders checking if exist

If objFSO.FolderExists(“C:\program files (x86)”) Then

MsgBox “C:\program files (x86) folder exists!”

oShell.Run “regedit.exe /s ” & Chr(34) & sRegFilepfx86 & Chr(34), 0, True

Else

MsgBox “C:\program files (x86) doesn’t exists!”

oShell.Run “regedit.exe /s ” & Chr(34) & sRegFile & Chr(34), 0, True

End If

‘———————————————————————————-

‘Script Finish here

İyi Eğlenceler!

Enjoy!

 

Advertisements

SCCM ‘de Clientlarda yüklü x64 ve x86 uygulamaların olduğu makinelerin Query ile Collectiona alınması

03 August 2012 Leave a comment

Windows 7 ‘nin çıkması, ev ve iş bilgisayarlarında 64 ve 32 bit ayrımı belirgin bir şekilde hayatımıza girmiş oldu. 64 bir uygulama eski 32 bit makineye kurulmaz veya uygulamayı güncellemek istediğinizde 64 ise 64, 32 ise 32 bit güncellemesini bulmanız gerekir. Sistem yöneticileri özellikle SCCM de bir uygulamanın yüklü olduğu bilgisayarları bir collection altına toplama ihtiyacı duyabilmektedir.

03-08-2012 12-15-18

Bu senaryomuzda 64 ve 32 bit uygulamayı ayrı iki collectiona alacağız. Böylece System yönetici, 64 uygulamanın sayısını görebilecek veya iki ayrı paket hazırlayarak uygulamayı güncelleme imkanını bulmuş olacak.

Read more…

Categories: SCCM Tags: , , , , , , , , , ,