PowerShell: How to find whether the machine is waiting for Restart

TR : PowerShell ile makinenin Restart için bekleyip beklemediği nasıl bulunur.

TR : Bir çok sistem yöneticisinin en büyük sorunlarından birisi de ağ üzerindeki makinelerin restart yapmasıdır. Peki bu bilgiye nasıl ulaşacağız ve bu bilgi bizim ne işimize yarayabilir?
Makinenin restart için beklediğini aşağıdaki PowerShell komutu ile basit bir şekilde öğrenebilirsiniz.

EN : One of the biggest problems of many system administrators is to restart the machines on the network. So how do we get this information and how can this information help us?

The machine is waiting for restart, you can reach it simply by using the PowerShell command below.

Continue reading “PowerShell: How to find whether the machine is waiting for Restart”

Create a shortcut with script

I create a shortcut with a script, but why? Some applications do not know the cause, do not create a shortcut during installation or after installation. The following Script allows you to create shortcuts with the variables entered.

VBScript Continue reading “Create a shortcut with script”

Find files easily with simple batch file

Knowing the files on computers is one of the issues that every system administrator usually deals with. You can easily learn it by creating a simple batch command with the following commands.

open Notepad and copy following commands and paste in this note file. Continue reading “Find files easily with simple batch file”